REZERVIŠI

Lokacije

PREPORUČUJEMO

 • Geografski položaj

  Prostor opštine Rožaje se nalazi na sjeveroistoku Crne Gore i može se koordinatno pozicionirati između 42°45' i 42°59' sjeverne geografske širine i 17°41' i 18°00' istočne geografske dužine. Zahvata površinu od 415 km2 ili 3,16 % teritorije Crne Gore (Radojičić, 2008). Teritorija opštine predstavlja prirodnu vezu Crne Gore sa Kosovom i dalje sa Sjevernom Makedonijom u jednom pravcu i Srbijom u drugom. Opština Rožaje se graniči sa opštinama: Berane, Petnjica, Tutinom u Srbiji i sa opštinom Peć. Prostranstvo, odnosno, ukupna dužina rožajskih granica, ne računajući nagibe, iznosi 103 km.

 • Reljef opštine Rožaje

  Opština Rožaje smještena je u dijapazonu nadmorske visine (760 mnv - ušće rijeke Ibar ) do Hajle 2.403 mnv (Radojičić, 2008). U denivelaciji od 1.643 m postoji mnoštvo reljefnih oblika: okomite stijene, Stožine (Ahmica) visokoplaninske prevoje, grebene i površi, pitome doline, surove kanjone (kanjon Ibra i kanjon Bukovice, kao najmarkantniji), ali samo jedno jezersko gorsko oko, Blato.

 • Geografska pripadnost terena

  Teritorija Rožajske opštine se nalazi u okviru dvije krupne geografske i morfotektonske oblasti. Jednu čine završni sjeverni i sjeveroistočni masiv Prokletija koje su oduvijek bile, i ostale, u svakom pogledu najmanje poznate ne samo u našoj zemlji već i u Evropi. Rožajski granični okviri koji počinju Smiljevicom u izvorištu Ibrove čelenke, pa preko Hajle, Ahmice, obližnje Rusolije, Štedima i oba Beljega završavaju se Pogledom na Mokroj Gori. U regionalnoj geomorfologiji pripadaju Površima i Razvršju Dinarida.

 • Klima

  Po geografskom položaju i nadmorskoj visini, rožajski kraj pripada umjereno- kontinentalnoj zoni. Relativno toplo i suho doba, traje 4 mjeseca i relativno hladno i vlažno doba, traje 8 mjeseci. Primjetno je da u posljednjem periodu imamo trend zatopljenja pa samim tim i rast temperatura što je posljedica globalnog zatopljenja kroz efekat staklene bašte, pa su pokazatelji iz navedene tabele promjenjeni.

 • Hidrološke karakteristike

  Rječna mreža opštine Rožaje je veoma gusta, ali ta gustina je neravnomjerno raspoređena po opštini. Kao primjer se navodi Županica ima 1476 m, a rijeka Bukovica 733 m na dužinskih 1 km², one su pritoke Ibra. Na čitavom prostoru opštine Rožaje postoje gotovo sve vrste kopnenih voda – podzemne vode (izdanska, pukotinska, mineralna) i površinske vode, izvori, vrela, potoci, rijeke, lokve i bare. Jedino nema jazera. Ukupna dužina svih tokova iznosi preko 323 km. U privrednom pogledu najveći značaj ima rijeka Ibar sa većim pritokama.

 • Flora i fauna

  Klimatske prilike, geografski položaj, osobenost reljefa, raznolika geološka građa, raznovrsnost tipova zemljišta, istorijski razvitak flore i vegetacije rožajskog prostora vrlo su specifični. Na ovom, relativno malom prostoru, može se sagledati slika razvoja vegetacije, kroz duge istorijske periode, jer su se očuvale mnoge vrste tercijarne starosti, kao i izmijenjeni fragmenti njihovih zajednica. Kao primjer tercijarnih relikta mogu se navesti: srpska ramondija (Ramonda serbica Pančić), koja raste u klisuri Bukovičke rijeke, munika (Pinus heldereichii Chist) i njena šuma na Lazanskim kršima iznad sela Kaluđerski Laz, molika (Pinus peuce Griseb.) i njene šume na Hajli, Ahmici, Štedimu, Kuli, srpska pančićija (Pancicia serbica Vis.) koja je široko rasprostranjena u gorskom i subalpinskom pojasu planina oko Rožaja gdje ulazi u sastav vegetacije planinskih rudina i livada.

 • Istorija Rožaja

  Vrijeme nastanka Rožaja ne može se tačno utvrditi ali je pouzdano ustanovljeno da je naselje pod imenom Rožaje u jednom turskom pisanom izvoru zabilježeno 1571. godine, dok se istoimena tvrđava pominje u turskom popisu iz 1640. godine. Međutim, po turskom istoričaru Hameru, naselje Rožaje je utemeljeno 1683. U osmanlijsko doba, naselje nastalo oko utvrđenja zove se "Trgovište" i to ime nosi sve do 1912. godine. Pod tim imenom pominju ga i čuveni turski putopisci Evlija Celebija i Mustafa hadži-Kalfa.Za nastanak imena Rožaje postoji više tumačenja. Po jednom, kojeg podržava većina tumača, grad je dobio ime po imenu starog utvrđenja "Rogaje", a francuski putopisac Ami Bue ime Rožaje izvodi iz riječi "rog" po krečnjačkim klikovima koji se nalaze ispod Ganića krša. Arheološka nalazišta svjedoče, međutim, o ljudskim naseobinama iz prastarih vremena, čak i prije nove ere. Prije dolaska Slovena, ovdje su boravili Iliri i Rimljani. U srednjem vijeku, područje Rožaja i Bihora predstavljalo je središnji dio srednjovjekovne države Raške. Dokaz za to su arheološki nalazi Grac, Gospođin vrh, Gradina, Bačevac, te tumulusi, ostaci crkava i manastira, isposničke pećine, stara groblja, u narodu poznata kao latinska i grčka. Od 1912. godine, rožajski kraj nalazi se u sastavu države Crne Gore.

 • Kultura Rožaja

  Na prisustvo više kultura u različitim periodima praistorije i istorije u rožajskom kraju ukazuju mnogi toponimi, narodna predanja, a posebno mnogi kulturno-istorijski spomenici. U blizini grada na brdu Brezovici, nalaze se dobro očuvani ali ne i dovoljno istraženi i izučeni ostaci ilirskog naselja. Brojni su i spomenici materijalne kulture iz srednjeg vijeka i turskog doba. Najznačajniji medju njima su: -Crkva Ružica u Suhom Dolu -Crkva Gospođin vrh na istoimenoj planini, zadužbina Jelene Anžujske, žene Uroša I Nemanjica -Kurtagića džamija koju je 1697. godine podigao sultan Murat II. -Kučanska džamija sagrađena 1830. godine -Ganića Kula sagrađena u prvim godinama XIX vijeka. U rožajskoj opštini, pored osnovnih, djeluju i dvije srednje škole - Gimnazija i Mješovita srednja škola. U gradu Rožaje, koji se danas razvija kao moderno naselje, uz istovremenu brigu za očuvanje specifičnosti i tradicije. Za organizovanje kulturnog života i kulturnih manifestacija zadužen je Centar za kulturu. Centar, pored ostalog, izdaje časopis "Rožajski zbornik", organizuje promocije knjiga, likovne izložbe a posebno izložbe slika zavičajnih slikara okupljenih u udruženju "Kula". U okviru Centra za kulturu nalazi se i narodna biblioteka.Već tri decenije Centar za kulturu svakog februara mjeseca organizuje renomirani festival dječije pjesme "Zlatna pahulja".Tokom zime u gradu se održavaju kulturne, zabavne i turističke manifestacije pod zajedničkim imenom "Vrela zima u brdima".